کاربر گرامی ، لطفا به ابتدای کد ملی خود حرف " u " را اضافه نمایید. ( مثال : u1234567890 )